NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Kontakta din hemslöjdskonsulent

Regional kultursamverkan

Kultursamverkansmodellenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster infördes 2011 efter initiativ från regeringen. En ny modell för statligt stöd till regional kulturverksamhet. Från och med 2013 har samtliga län i Sverige, utom Stockholms län, valt att ingå i modellen.

Staten anslår en summa pengar till hela kulturområdet med motkravet om regional medfinansiering. Pengarna fördelas genom Kulturrådet i dialog med Samverkansrådet. Det är landstingens/regionernas kulturplaner som utgör underlag för statens bidragsgivning.

I Samverkansrådet ingår Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (genom länsstyrelsen i Halland), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet.

Främjande av hemslöjd är ett av kulturområdena i samverkansmodellen.

 

Blekinge län

Verksamhetsutvecklarna i Slöjd och Konsthantverk har Region Blekinge som huvudman. Slöjd i Blekinge är en del av Region Blekinge verksamhetsområde Kultur och fritid.

Slöjd i Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Blekinge kulturplan 2015-2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dalarnas län

Hemslöjdskonsulenterna i Dalarna har Dalarnas hemslöjdsförbund som huvudman. Dalarnas Hemslöjdsförbund är ett ideellt länsförbund med 21 lokala hemslöjdsföreningar och butiker anslutna.

Dalarnas hemslöjdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kultur och bildning Hemslöjdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dalarnas kultur- och bildningsplan 2016-2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gotlands län

Region Gotlands slöjd och formkonsulenterna har Gotlands museum som huvudman, men verkar i hela regionen. Gotlands Museum är en ideell näringsdrivande förening och är ett av Sveriges 24 länsmuseer.

Gotlands Museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Gotland kulturplan 2017-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Gävleborgs län

Hemslöjdskonsulenten har Region Gävleborg som huvudman. Hemslöjd är en del av Region Gävleborgs verksamhetsområde Kultur.

Region Gävleborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Gävleborg kulturplan 2016-2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hallands län

Utvecklarna Slöjd och konsthantverk har Region Halland som huvudman. Slöjd är en del av Region Hallands arbetsområde Kultur i Halland.

Region Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hallands kulturplan 2017-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Jämtlands län

I Jämtlands län är Region Jämtland Härjedalen och Länskulturen huvudman för länshemslöjdskonsulenterna.

Hemslöjden i region Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalen kulturplan 2015-2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jönköpings län

Utvecklarna Hemslöjd har Region Jönköpings län som huvudman. Hemslöjd är ett av Region Jönköpings läns kulturverksamheter.

Region Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jönköpings län regional kulturplan 2015-2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kalmar län

Länshemslöjdskonsulenterna i Kalmar har Kalmar läns hemslöjdsförening som huvudman. Kalmar läns hemslöjdsförening är en ideell förening som startade år 1908.

Kalmar läns hemslöjdsföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landstinget i Kalmar län Kulturplan 2015-2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kronobergs län

Länshemslöjdskonsulenterna i Kronoberg har Hemslöjden i Kronoberg som huvudman. Hemslöjden i Kronoberg är en ideell förening som bildades år 1915.

Hemslöjden i Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Norrbottens län

Länshemslöjdskonsulenterna i Norrbotten har Region Norrbotten som huvudman.

Enheten Kultur och utbildning har det samlade ansvaret för Region Norrbottens insatser inom kulturområdet där hemslöjd ingår. Organisatorisk tillhör enheten avdelningen för Regional utveckling. .

Region Norrbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturplan för Norrbotten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(pdf)


Skåne län

Hemslöjdskonsulenterna i Skåne har Skånes hemslöjdsförbund som huvudman.

Skånes Hemslöjdsförbund är den samlade hemslöjdsorganisationen i Skåne, ett paraply för de sju lokala hemslöjdsföreningarna.

Skånes hemslöjdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Skåne regional kulturplan 2016-2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Stockholms län

Länshemslöjdskonsulenterna/Slöjd Stockholm har Stockholms läns museum som huvudman.

Slöjd Stockholm är en av Stockholms läns landstings sex länsfunktioner inom kulturområdet.

Stockholms läns museum/Slöjd Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sörmlands län

Länets hemslöjdskonsulenter har Sörmlands museum som huvudman. Sörmlands museum ingår i förvaltningen Kultur & Utbildning Sörmland inom Sörmlands läns landsting.

Sörmlands museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landstinget Sörmland Kulturplan 2015-2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsala län

Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län har Upplandsmuseet som huvudman. Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län och har ett 60-tal anställda.

Upplandsmuseetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Värmlands län

Hemslöjdskonsulenterna i Värmland har Region Värmland som huvudman. Slöjd ingår i Region Värmlands utvecklingsområden inom kultursektorn.

Region Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värmlands kulturplan 2017-2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Västerbottens län

Hemslöjdskonsulenterna i Västerbotten har den ideella föreningen Västerbottens läns hemslöjdsförening som huvudman.

Västerbottens läns hemslöjdsföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västerbottens läns kulturplan 2016-2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Västernorrlands län

Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland har Murberget Länsmuseet Västernorrland som huvudman. Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland är ett av landets länsmuseer och ligger i Härnösand.

Länsmuseet Västernorrland Murbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landstinget Västernorrland Kulturplan 2015-2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Västmanlands län

Länshemslöjdskonsulenten i Västmanland har Västmanland läns hemslöjdsförbund som huvudman. Västmanland läns hemslöjdsförbund, ideell förening, bildades 1987 och är den samlande regionala organisationen för länets hemslöjdsrörelse.

Västmanlands läns hemslöjdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landstinget Västmanland Regional kulturplan 2015-2018 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Västra Götalands län

Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland är samlade under Slöjd i Väst som har Västarvet som huvudman. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen och Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv.

Västarvetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Örebro län

Slöjdkonsulenterna i Örebro har Örebro läns museum som huvudman. Örebro läns museum är ett av landets länsmuseer och ligger i Örebro.

Örebro läns museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Örebro län Kulturplan 2016-2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Östergötlands län

Hemslöjdskonsulenterna i Östergötland har Östergötlands Läns Hemslöjdsförening som huvudman. Östergötlands Läns Hemslöjdsförening är en ideell länsförening som har sina verksamhetslokaler i Linköping.

Hemslöjden i Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturplan för Östergötalnd 2016-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Nationell utvecklare slöjd barn och unga

Nämnden för hemslöjdsfrågor är arbetsgivare för den nationella utvecklaren som arbetar för att sprida kunskap om barn och ungas slöjdande och kreativitet på fritiden och i skolan.

Nationella utvecklare sameslöjd

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av de samiska riksorganisationerna Svenska Samernas Riksförbund och Riksorganisationen Same Ätnam.

Stiftelsens verksamhet finansieras av Sametingets Kulturråd och av Kulturdepartementet genom Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Sameslöjdstiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är huvudman för landets tre sameslöjdskonsulenter.