NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Nationella utvecklare

Slöjdläger för barn i Dalarna. Foto: Marie Fagerlind

Foto: Marie Fagerlind

Nationella utvecklare kallas de som arbetar på riksplan med särskilda fokusområden, till exempel barn och unga, näring, kommunikation eller hållbarhet. Regionala hemslöjdskonsulenter arbetar också med dessa fokusområden men inom ett geografiskt område; ett län eller en region.  

Nationell utvecklare barn och unga

Den nationella utvecklaren i hemslöjd för barn och unga fungerar som samordnare, inspiratör och igångsättare i samarbetet med länshemslöjdskonsulenterna.
Målet är att:

  • integrera ett barnperspektiv i hemslöjdsarbetet
  • lägga grunden för ett långsiktigt barn- och ungdomsarbete
  • väcka intresse för hemslöjd hos barn och unga.

Utvecklaren för barn och ungdom har Nämnden för hemslöjdsfrågor som arbetsgivare.

Nationella utvecklare sameslöjd

De nationella utvecklarna i sameslöjd erbjuder samiska slöjdare rådgivning om materialval och prissättning samt arrangerar utställningar och kurser. Utifrån samiska traditioner och behov arbetar utvecklarna för att sameslöjden ska utvecklas och leva vidare.
 
Det finns nationella utvecklare med olika specialområden:

  • marknadsföring och kommunikation
  • näringsfrågor
  • hantverk och kulturarv.

Samtliga har sin arbetsplats i Jokkmokk och har Sámi Duodji, Sameslöjdstiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som arbetsgivare.

Nationell utvecklare kommunikation

Kommunikationskonsulenten arbetar med att samordna nationella utvecklingsprojekt samt sprida ny kunskap och idéer gällande hemslöjdsområdet.

Utvecklaren i kommunikation arbetar på Nämnden för hemslöjdsfrågors kansli.