NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Vad gör en hemslöjdskonsulent?

Foto: Ulf Huett

Foto: Ulf Huett

Landets hemslöjdskonsulenter samordnar och utvecklar den statligt finansierade slöjdverksamheten. De arbetar med både fritidsslöjdare och yrkesverksamma slöjdare/hantverkare och har ett brett nätverk. De förmedlar kunskap om material, redskap och slöjdtekniker. De kan tipsa dig om kurser, pågående utställningar och var du finner slöjdprodukter.

Hemslöjdskonsulenterna arbetar för att slöjden ska utvecklas både som kulturyttring och som näringsgren. En viktig del är att förmedla kunskap till barn och unga genom att utbilda handledare och pedagoger inom slöjdområdet.

Förnyelse — projekt som utvecklar slöjden
Hemslöjdskonsulenterna initierar och leder projekt för att utveckla och förnya slöjden i vår samtid. Det kan vara projekt i samarbete med formgivare och slöjdare, projekt i samarbete med andra län eller länder, projekt inom områden som hållbarhet eller näringsfrågor.

Samarbete med skolor, museer och föreningar
Hemslöjdskonsulenterna har många samarbetsparter, t. ex. skolor, studieförbund, museer, enskilda slöjdare, konstnärer och formgivare, hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar, vävföreningar, svarvföreningar, hushållningssällskap samt myndigheter och näringsliv.

Vill du utbilda dig till hemslöjdskonsulent?
Från och med höstterminen 2011 finns utbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverklänk till annan webbplats vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Förutom de regionala hemslöjdskonsulenterna finns nationella utvecklare inom olika områden och som har hela landet som sitt verksamhetsfält. Läs mer om deras verksamhet här.länk till annan webbplats