NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Slöjdarens företagsguide
Slöjdarens företagsguide, affärsplan
Slöjdarens företagsguide, aktivitetsmål
Slöjdarens företagsguide, marknadsplan
Slöjdarens företagsguide, SWOT
Slöjdbusiness

Slöjdarens företagsguide

VARSÅGOD!
Det här är en guide där vi samlat information om hur du går till väga för att starta företag.

Vi som har tagit fram den här guiden är Nämnden för hemslöjdsfrågor. Vi är en myndighet som jobbar för att utveckla och stärka hemslöjden i Sverige. Guiden har vi skapat för att du antagligen har mycket att vinna på att starta eget. Vi hoppas att du som vill ta ditt engagemang till en ny nivå genom att starta ett företag ska kunna göra det nu.

Det finns många fördelar med att ha ett företag.  Det gäller också den som kommer igång med en hobbyverksamhet. Kanske känner du redan av en liten större efterfrågan på dina produkter eller så tror du starkt på din affärsidé och är redo att satsa.

Vad målet än är med ditt företag, lycka till!

Här är lite kort hur vi har byggt upp den här guiden.

Under Komma igång går vi igenom de steg som du måste tänka på när du startar eget. Dessutom får du matnyttig information och länkar till fördjupning av information som intresserar dig. 

Under Verktyg har vi samlat enkla övningar och mallar till exempelvis affärsplan som du behöver om du ska går till banken och få lån.

Slöjdbusiness är en manual för dig som är intresserad av kombinationen slöjd och business