NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Slöjdbusiness

Slöjdbusiness

Slöjdbusiness vänder sig till alla som vill utveckla ett nytt eller befintligt företagande som vilar på en hantverksgrund. 

Slöjd som inkomstbringande mertidssysselsättning, går det? Är det något för dig? Finns det bra exempel och tips från någon med hantverkskunskap som redan har testat — och lyckats? 

Slöjdbusiness är en manual för dig som är intresserad av kombinationen slöjd och business. Den är avsedd att svara på nyss ställda frågor och några till, men framför allt för att väcka intresset för att växla upp något som idag är småskaligt men med en större potential. Kan slöjdbusiness vara nästa steg att ta?

Bläddra i och läs Slöjdbusiness härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller skriv ut broschyrenPDF (PDF).