NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Verktyg

Affärsplan, Slöjdarens företagsguide
Aktivitetsmål, Slöjdarens företagsguide
Marknadsplan, Slöjdarens företagsguide
sWOT, Slöjdarens företagsguide

I verktygslådan hittar du verktyg som kan vara användbara när du ska starta eller utveckla ditt företag.

Här hittar du verktygen AffärsplanPDF, AktivitetsmålPDF, MarknadsplanPDF och SwotPDF. Du kan enkelt skriva ut pdf-filerna.