NFH

Projektbidrag - sista ansökningsdag 15 oktober

Nu är det bara en vecka kvar av årets ansökningsperiod för projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Sök antingen ett utvecklingsbidrag eller bidrag till att genomföra ett större projekt.

Senast 15 oktober ska ansökan om projektbidrag från NFH vara inskickade.

Du kan antingen söka ett utvecklingsbidrag - en förstudie eller förberedelse inför ett större projekt - eller bidrag för att genomföra ett större projekt.

All information kring att söka projektbidrag från oss finns här.

Här hittar du svar på vanliga frågor vi brukar få kring projektbidragen.

Här finns information om tidigare beviljade och redovisade projekt.

Ansökningsblanketten skickas in elektroniskt (PDF-fil per mail) men ska vara kompletterad med ett underskrivet dokument.

Det är viktigt att båda handlingarna är oss tillhanda senast 15 oktober - i praktiken måndag 16 oktober men poststämpeln på kuvertet med det underskrivna dokumentet får inte vara senare än 15 oktober.

Du kan också lämna in det underskrivna dokumentet personligen senast fredag 13 oktober. Nämnden för hemslöjdsfrågor har sitt kontor hos Tillväxtverket på Västgötagatan 5, Stockholm. Lämna ditt brev i Tillväxtverkets reception - skriv "Projektansökan NFH" på kuvertet.

Hör gärna av dig om du har några frågor kring våra projektbidrag. Handläggare för ansökningarna är Heléne Wallin, helene.wallin@nfh.se, tel 08 681 93 53.

Har du frågor kring själva blanketten och hur ansökan ska skickas in kan du höra av dig till Ingela Lindqvist, ingela.lindqvist@nfh.se, tel 08 681 66 16.

Välkommen med din ansökan!