NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Prenumerera

Vill du prenumerera på våra nyheter? Fyll i din e-postadress nedan.