NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Redovisa projektbidrag från NFH

Projekt som beviljats stöd och genomförts under 2017 ska redovisas till NFH senast 1 november 2017.

En redovisning består alltid av fyra delar

  • ett ifyllt redovisningsformulär
  • en rapport som i text beskriver projektet (max 3 sidor)
  • ekonomisk redovisning
  • dokumentationsmaterial

Redovisningsformulär
Blanketten/formuläret är i PDF-format och för att skriva i det behövs programmet Acrobat Reader - programmet är gratis.
En ofullständigt ifylld blankett returneras.

Blankett för redovisning av projekt genomförda 2017
PDF

Kontaktperson
Heléne Wallin
Handläggare
helene.wallin@nfh.se