NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Slöjd håller — hemslöjdens miljösidor

Foto Heléne Wallin

Slöjd Håller - www.slojdhaller.se

Webbsidan Slöjd hållerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är framtagen av en arbetsgrupp hemslöjdskonsulenter i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Slöjd hållerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vill inspirera till att använda naturliga material, enkla redskap, energisnåla tekniker och att återbruka. För med kunskap kan du göra egna val som bidrar till ett mer hållbart samhälle.  På sidan finns t.ex. fakta om olika material och materialens egenskaper.

En nyhet på sidan är Idébank för skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Under denna rubrik hittar lärare lektionsförslag med hållbarhet och slöjd som utgångspunkt - och alltid i samarbete med andra ämnesområden i skolan.

Kontaktperson
Friedrike Roedenbeck
Nämnden för hemslöjdsfrågor
tel 08 681 65 51