NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Samarbete kring mångfald

Flicka som arbetar med karvsnitt. Foto: Eva Melldahl

Flicka som arbetar med karvsnitt. Foto: Eva Melldahl

Då det offentligfinansierade och institutionella slöjdfrämjandet inte speglar mångfalden i Sverige har Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, initierat ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i de tre storstadsregionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

Samarbetet Slöjdcultures är en pilotverksamhet för att fortbilda personal och utveckla arbetsmetoder vilka ska leda till ett vidgat deltagande inom slöjområdet. Ambitionen är att längre fram bjuda in övriga regioner att delta.

Med mångfald avses i detta sammanhang såväl etnicitet, uttryckssätt, tekniker, genus med mera. Samtliga parter ser mångfald som det mest prioriterade området under 2016.

Under 2016 är inriktningen på NFHs projektbidrag mångfaldsområdet. Projekten Ta i hand och Forma - formgivning som integration är exempel på detta.

Svensk Hemslöjd eller Hemslöjd i Sverige

Svensk Hemslöjd eller Hemslöjd i SverigePDF (PDF). Skrift utgiven 2004 om hur det mångkulturella perspektivet kan bli en del av det dagliga hemslöjdsarbetet samt öka förståelsen människor emellan.

Vad har vi gjort tidigare?
Under perioden 2012-2013 genomförde NFH projektet Den internationella och interkulturella slöjden. Inom projektet gjordens en nulägesanalys och strategi för NFHs internationella och interkulturella utbyte och samarbete. Utgångspunkten är att slöjden är gränslös, finns överallt där människor lever och är ett utmärkt medel att knyta band och bygga nya broar.

Strategi för internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 2012-2014 (PDF)länk till annan webbplats

Projektet sammanfattades sommaren 2013 i rapporten Den gränslösa slöjden, där också några verktyg för hur man kan arbeta med interkulturella frågor inom slöjd.

Rapport Den gränslösa slöjden 2013 (PDF)PDF


Kontaktperson
Friedrike Roedenbeck 
Nämnden för hemslöjdsfrågor
tel 08 681 65 51