NFH

Hemslöjden söker nya samarbeten

Hemslöjden (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund) får 2,5 miljoner av PostkodLotteriets Kulturstiftelse för projektet Do It Together.

Hemslöjden kommer i projektet Do It Together, söka nya sätt att skapa nätverk och samarbeten för att fånga upp det stora intresset för handgjort skapande. Genom att finnas på nya arenor vill Hemslöjden ihop med nya målgrupper diskutera och pröva hur kunskaper, material och estetik kan bidra till att forma en jämställd och inkluderande organisation där människor som är intresserad av handgjort skapande känner sig välkomna på sina egna villkor.

– Hemslöjden tar i projektet Do It Together vara på det spirande intresset för eget hantverkande runt om i Sverige och kan genom det nå nya målgrupper som får ta del av föreningslivet och som får mötas kring handarbete. På så vis bidrar projektet till ett hållbart och inkluderande samhälle, säger Angelica Månsson-Gerde, tf General Manager på PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Läs mer om projekt på Postkodslotteriets Kulturstiftelseöppnas i nytt fönster