NFH

Redovisade projekt 2015

De projekt som Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade stöd till under 2015 har nu redovisats.

Projekt DigiVäv, SV Västra Götaland. Emma filmar sin vävning.

Emma filmar sin vävning. Projekt DigiVäv, SV Västra Götaland

För 2015 beviljade NFH 12 projekt till en sammanlagd summa av 1 343 000 kr.

Tre av projekten genomfördes inte och de beviljade medlen återbetalades.

Läs mer om de projekt som pågått under 2015 och de resultat som uppnåtts.