NFH

Debatt kring skolämnet slöjd

Sedan början av januari pågår en debatt i media om skolämnet slöjd.

Sommarjobb hos Slöjd Stockholm 2015. Stockholm läns museum, Nacka.

Foto: Marie Fagerlind

Debatten startade genom en ledare i tidningen Expressen, skriven av Ann-Charlotte Marteus, som ifrågasätter slöjdens relevans och som obligatoriskt ämne på högstadiet.

Efter att ha arbetat som slöjdlärare i grundskolan under lång tid och sedan ett antal år tillbaka som rikskonsulent med nationellt ansvar för arbetet med barn och unga på myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor vet jag att slöjd bidrar till mångsidigt lärande, kreativa och kritiskt tänkande elever samt ett vidgat kulturbegrepp.

I Skolverkets kursplan för ämnet slöjd står följande:

”Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.”

Läs mer om ämnet slöjd på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Många har skyndat till slöjdämnets försvar i press och sociala medier. I vår nyhetsbevakning hittar du tidningarnas artiklarlänk till annan webbplats.

Jag välkomnar en saklig och välgrundad diskussion kring olika skolämnens relevans och utveckling som tar sin utgångspunkt i fakta.

Marie Fagerlind
Rikskonsulent i hemslöjd för barn och unga