NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Från Slöjdcirkus till Slöjdklubben

Slöjdcirkustältet. Foto. Sara Nordangård
Slöjdklubben röster från verksamheten
Röster från verksamheten berättarPDF om hur Slöjdklubben växte fram till att bli en riksomfattande verksamhet för barn.
Foto: Sara Nordangård

Slöjdcirkuspedagogik
Slöjdcirkuspedagogiken handlar om att iscensätta ett estetiskt lärande. Den har sin grund i de fem grundstenarna:

  • rummets utformning
  • ett tvärkulturell möte
  • ett pedagogiskt förhållningssätt
  • ett mångkulturellt perspektiv
  • ett genusperspektiv.

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, var initiativtagare och utvecklare av Slöjdcirkus och Slöjdklubben. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, tog sedan över Slöjdklubbskonceptet 2005. Till Slöjdklubben gjordess en handledarutbildning i tre steg.

Bakgrund
Slöjdcirkus var ett tvärkulturellt projekt som uppstod i mötet mellan slöjdkunskap, teaterns berättarkonst och musiken. Projektet startade år 2001. Lagom till Slöjdcirkus rikstäckande turné år 2004, utsåg regeringen Slöjdcirkus att inneha det nationella uppdraget inom området barnkultur i samverkan med forskning, under tre år.

Två forskare från högskolan i Borås följde Slöjdcirkus turnéer, och i sin rapport Slöjdcirkus — att iscensätta ett estetiskt lärande används för första gången begreppet Slöjdcirkuspedagogik.Hela forskarrapporten kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Slöjdcirkus fick barn i åldrarna 7-14 år, uppleva hemslöjd på ett helt nytt och oväntat sätt. Barnen mötte slöjdhandledare, skådespelare, musiker och dansare som gemensamt deltog i den skapande verksamheten.