NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Projektbidrag

Skaparkollektivet FORMA, 2016

Skaparkollektivet FORMA, projektbidrag 2016. Foto: FORMA

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar och utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.

Projektbidragen är ett viktigt verktyg för NFH i arbetet med att nå fler och utveckla nya arbetsformer, utforska idéer och vidga målgruppen. Bidragen är även en viktig resurs i arbetet med att stärka förnyelse och utveckling i samverkan med den regionala nivån.

Projektbidrag kan sökas av såväl institutioner, organisationer som enskilda näringsidkare.

I genomsnitt beviljas ca 1,3 miljoner kr i projektbidrag som fördelas mellan 10-15 projektansökningar per år.

Beslut om fördelning av projektbidrag görs av nämndens ledamöter.

Nästa ansökningsperiod

Den 15 augusti öppnar ansökningsperioden för projekt som ska genomföras under 2018.
Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2017.

Tidigare beviljade och genomförda projekt

Tidigare beviljade projekt

Redovisade projekt

Kontaktperson

Heléne Wallin
Handläggare
helene.wallin@nfh.se
tel 08 681 93 53