NFH

Nämnden för hemslöjdsfrågor, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, med målet att främja hemslöjd.

Projektbidrag

Lotta och Julia, Slöjdinkubator pilotprojekt 2014

Lotta och Julia, Slöjdinkubator pilotprojekt 2014. Foto: Marie Fagerlind

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar bidrag till projekt som stimulerar och utvecklar slöjd och handgjort skapande.

NFHs projektbidrag kan sökas av såväl institutioner, organisationer, föreningar och enskilda näringsidkare. Privatpersoner kan ej söka.

Nästa ansökningsperiod är den 15 augusti - 15 oktober 2016.


Tidigare beviljade och genomförda projekt

Tidigare beviljade projekt

Redovisade projekt