• Sätergläntan. Foto Ulf Huett

  Slöjdinkubator

  Slöjdinkubator är en modell för att stötta unga vuxna att etablera sig inom slöjd, design och hantverk.
 • Barnen och hemslöjden

  Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.
 • Slöjda gemenskap

  Vill du att fler människor ska mötas genom skapande, på lika villkor? Nu finns en guidebok för att komma igång för att skapa möten mellan människor med hjälp av slöjd.
 • Next Level Craft. Foto: Aia Jüdes

  Projektredovisningar

  De projekt som genomförts under 2017 har nu avslutats och redovisats. Bilder och sammanfattningar finns här!
 • Projektbidrag 2017: Josefin Gäfvert i sin utställning "Försöka bli" på Handarbetets Vänners Galleri. Foto: Dennis Liljebäck
  2018-01-10

  Beviljade projektbidrag 2018

  I Nämnden för hemslöjdsfrågors budget inför 2018 fanns 1,4 miljoner kr att fördela till projektbidrag. Under höstens ansökningsperiod skickades 62 projektansökningar in till ett sammanlagt belopp om drygt 7,2 miljoner kr. Vid nämndens sammanträde 15 december 2017 beslutades att bevilja projektbidrag till följande 16 ansökningar. Här finns k...
 • 2017-12-19

  Vem får vara med?

  Nordisk kulturpolitisk dag 2018 - Kulturanalys Norden 29 januari 2018 i Stockholm
 • Folkdräkt - vems identitet? Projekt Hemslöjd Humaniora, Region Jönköpings län 2017-12-14

  Hemslöjd Humaniora

  För att öka förståelsen för vilken roll det handgjorda skapandet kan ha i olika sammanhang har Region Jönköpings läns ut...
 • 2017-11-22

  Det spirar, det gäller livet

  Retrospektiv utställning med verk av Raine Navin och Gunilla Skyttla på Kalmar Konstmuseum den 22/11 - 11/2 2018