Barn och unga

Slöjdläger Foto Marie Fagerlind

Ett prioriterat område för Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är arbetet med barn och unga. Därför samordnar en nationell utvecklare hos NFH arbetet och utvecklingen inom området.

I NFHs regleringsbrev står att myndigheten ska arbeta för att öka barns och ungdomars intresse för utövandet av olika slöjdtekniker.

Den nationella utvecklarens uppgift är att inspirera, initiera samarbeten och sätta igång processer för hemslöjdskonsulenter, pedagoger, utövare och andra som arbetar inom området. Målen för verksamheten är att

  • stimulera barns och ungas intresse för hemslöjd
  • sprida slöjd- och metodkunskaper till pedagoger
  • skapa möjlighet för slöjdande inom offentligt finansierade strukturer

Nationella utvecklaren för barn och unga har ett övergripande samordningsansvar och ingår i nationella

Slöjd för barn och unga

För barn och unga som vill slöjda på sin fritid finns slöjdverksamhet runt om i landet. Regionala hemslöjdskonsulenter och hemslöjdsföreningar anordnar många aktiviteter ex. slöjdcaféer, korta kurser, läger, handledarutbildningar och öppna slöjdverkstäder.

Barnen och hemslöjden – en skrift om hur du som slöjdhandledare kan öka barns möjlighet att få slöjda

Handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är en skrift för dig som vill se till att fler barn ska få möjlighet att slöjda.

Här finns information om hur du organiserar olika slöjdaktiviteter. Vad ska du tänka på när kommunen hör av sig och vill att hemslöjdsföreningen ska delta på en festival med slöjdaktiviteter för barn? Vad bör man ha klart för sig innan man tar med barngruppen ut till skogsbacken för att tälja? Kan man överhuvudtaget slöjda på samma sätt med barn som med vuxna?

Du hittar också information om lagar, regler och förhållningssätt som kan vara bra att känna till så att de aktiviteter du planerar ska kunna bli säkra, kreativa och passa olika barn.

Barnen och hemslöjden är framtagen av Skånes hemslöjdsförbund i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor och en arbetsgrupp regionala hemslöjdskonsulenter.

Barnen och hemslöjden är gratis och du kan hämta den från Skånes hemslöjdsförbunds webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.